مشاوره و پشتیبانی: اگر قصد راه اندازی کاری در زمینه شیلات و دامپروری دارید و یا مایلید کارتان راتوسعه دهید، اگر در رابطه با کارتان با مشکل یا سوالی مواجه هستید، اگر میخواهید در وقت و هزینه خود صرفه جویی کنید، لطفا برای مشاوره و همفکری با ما تماس بگیرید.

عباس ترابیان
موسس / مدیر

دکتری تکثیر و پرورش آبزیان

مهندس دامپروری

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.