ما در زمینه تولید و عرضه ماهیان زینتی و خوراکی فعالیت داشته و در رابطه با فعالیت های آبزی پروری به شما مشاوره، همفکری و پشتیبانی فنی می دهیم.

محصولات آموزشی تولیدی ما و نیز مجموعه ای از بهترین لوازم و تجهیزات و کالاهای مصرفی در زمینه آبزی پروری و وسایل و لوازم آکواریوم در فروشگاه های ما به شما عرضه می شود.

رشت، خیابان طالقانی، جنب پل چمارسرا، فروشگاه ماهی و آکواریوم ترابیان

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.